İremAy Akademi | Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi
12565
page-template-default,page,page-id-12565,page-child,parent-pageid-12451,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi

BEDEN DİLİ ve DİKSİYON EĞİTİMİ

DİKSİYON EĞİTİMİ

 

Eğitim süresi boyunca katılımcılara; sesi doğru kullanma, doğru nefes alma, sözü doğru tonda ve doğru vurguda söyleme, topluluk karşında kendini en iyi ve en etkili bir biçimde ifade edebilme gibi yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitiminin İçeriği

– Soluğun denetim altına alınması,
– Diyafram nefesi,
– Yüz kasları çalışmaları,
– Sesin etkili kullanılması,
– Harf çalışmalarıyla doğru telaffuz,
– Sözcükleri doğru artiküle etme,
– Süre, tonlama, ezgi, vurgu, ulama, durak vb. kurallar,
– Anlaşılır, akıcı ve işitilebilir konuşma kuralları,
– Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar,
– Standart konuşma (İstanbul Ağzı) kuralları,
– İletişimde en verimli konuşma kuralları,
– Yaygın telaffuz hataları.

 

Eğitiminin Amacı

 

– Konuşmaya başlarken heyecanı yenebilmek,
– Konuşmanın yapısı için gerekli iletişim öğelerini kullanabilmek,
– Topluluk önünde ve bire bir konuşmalarda etkili iletişimi sağlayabilmek,
– Söze canlılık ve renk kazandırmak,
– Topluluk karşısında konuşma korkusunu giderme (Trac korkusu),
– Güzel söyleyişin sırlarını kavramak,
– İkna,
– Doğaçtan hazırlıksız konuşabilmek,
– Konuşmaya anlam derinliği kazandırmak,
– Konuşmaya eşlik eden beden dili kalibrasyonu,
– Konuşurken dikkat edilmesi gereken görgü kuralları,
– İyi bir konuşmacı olmanın yolları.

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İletişim nedir?
 • İletişim modeli
 • İletişimi engelleyen unsurlar
 • İletişimi kuvvetlendiren unsurlar
 • Açık iletişim ve kendini ifade etme
 • İletişim araçları
 • Beden dili nedir?
 • İletişim ve beden dilinin önemi
 • İletişim bölgeleri
 • Gövde duruşları
 • Hitap gücü ve ses tonu
 • Anlama ve algılama yöntemleri
 • Mesajlar ve yorumlamaları
 • Jest ve mimiklerimiz
 • Yüz ifadeleri
 • Göz kontağı
 • El, kol ve baş hareketlerinin yorumlanması
 • Kişisel rahatlama ve gerginlik azaltma
 • Oturuş ve bacakların kullanımı
 • Oturuş düzenleri
 • Bölge ve sahiplenme hareketleri
 • Statü sembolleri
 • Obje kullanımları
 • Sözlerimiz, ses tonumuz ve beden dilimizin uyumu.