İremAy Akademi | Proje Döngüsü Eğitimi
12665
page-template-default,page,page-id-12665,page-child,parent-pageid-12448,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Proje Döngüsü Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi

Eğitimin Amacı: Katılımcılara özellikle AB ye üyelik surecinde Topluluk programları çerçevesinde sunulan hibelerden faydalanmak için gerekli olan Proje Çevirimi Yönetimi konusunda bilgi ve becerinin aktarılmasıdır.

Eğitimin Faydaları

 • Proje  fikrinin ve kavramının net olarak anlaşılması
 • İzlenebilirlik konusunun öneminin anlaşılması
 • Farklı organizasyon yapılarının avantaj ve dezavantajlarını kontrol altında tutalabilmesi
 • Projelerin zamanında, belirlenen amaca ulaşarak ve bütçe sınırları içinde kalarak tamamlanmasını sağlamak
 • Projeleri etkin ve verimli yönetebilme
 • Zaman ve bütçe kısıtlarını optimum kullanabilme
Proje ve Proje Döngüsü
2 - Proje Fikri ve Mevcut Durumun İncelenmesi
3 - Sorun Analizi
4 - İlgi Sahipleri Paydaşlar Analizi
5 - Hedef Analizi
6 - Strateji Analizi
7 - Planlama
8 - Mantıksal Çerçeve Tablosu
9 - Ana Hedef ve Proje Hedefi
10 - Sonuçlar Çıktılar
11 - Dış Koşullar, Riskler, Varsayımlar
12 - Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları
13 - Faaliyetler
14 - Özet

Eğitimin İçeriği

 • Avrupa Birliği Projeleri Nedir
 • Neden fon desteği veriliyor
 • Proje Çevirimi Yönetimi
 • Sorun analizi
 • Paydaş analizi
 • Hedef analizi
 • Strateji analizi
 • Mantıksal çerçeve matrisi
 • Faaliyet planı
 • Proje bütçesi
 • İzleme ve değerlendirme
 • Proje Fişi
 • Örnek Proje ve Uygulamalar
 • Proje Grupları oluşturulması ve konuların belirlenmesi
 • Proje Ön Teklif Formunun Doldurulması
 • Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması ve doldurulması
 • Faaliyet planının hazırlanması ve doldurulması
 • Proje bütçesinin hazırlanması ve doldurulması